3M™ PETRİFİLM E.KOLİ VE KOLİFORM SAYIM PLAKALARI YORUMLAMA KILAVUZU

! Bu kılavuz, 3M™ Petrifilm™ E. Koli ve Koliform Sayım Plakaları'nın sonuçlarını yorumlamanıza yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın 3M™ Mikrobiyoloji Ürünleri temsilcisine danışınız.


Petrifilm EC plakalarında VRB besinleri, soğuk suda eriyen jel bileşeni, glükoronidaz faaliyet göstergesi BCIG ve koloni­lerin sayılmasını sağlayan tetrazoliyum göstergesi bulunmaktadır. Üst tabaka, laktozu fermente eden koliformların ve E. Coli'nin ürettiği gazı tutar.


Şekil 1:
Gaz üreten koloni sayısı: 4
 • Hem inkübasyon süresi ve sıcaklığı, hem de Petrifilm EC plakalarını yorumlama, seçilen yönteme göre değişir. Bu nedenle, biraz farklı sonuçlar elde edilebilir.
  En yaygın yöntemlerde kullanılan inkübasyon sıcaklıkları, paket içindeki prospektüste belirtilmiştir, örnekler bu kılavuzun teknik bölümünde verilmiştir.
 • Köpük barajındaki kolonileri saymayın, çünkü bunlar ortamın seçme etkisinden ötürü yok olur.
 • Laboratuvarda genelde uygulanan süreye ve sıcaklığa uyun. E.Koli ve koliform için en yaygın olarak kullanılan sıcaklıklar: 35, 37, 42, 44 veya 44.5°C, süre 24 - 48 saat.


E.Koli:

E.Koli, Mor Kırmızı Safra (VRB) besinleri içeren ortamlarda ürer. E.Koli'lerin çoğu (yaklaşık %97'si) beta-glükoronidaz içerir.Bu madde Petrifilm EC plakasında bulunanBCIG gösterge boyası ile reaksiyona girer, sonuçta koloni mavi veya kırmızı-mavi renge dönüşür. E.Koli'lerin yaklaşık %95'i laktozdan gaz üretir, bu durum sıkışan gazın içinde (yaklaşık bir koloni çapı içinde) görülen kolonilerle göste­rilir. Bkz. Daire l. E.Koli kolonileri mavi veya kırmızı-mavi renk ile gösterilir ve gaz üretir, gaz içermeyen mavi veya kırmızı-mavi kolonileri sayın. Bkz. Daire 2.

Bazı validasyon işlemlerinde bu yorumlama yöntemi değiştirilmiştir: AOAC, AFNOR, NMKL ve EMMAS kuruluşları, belirli bazı koşullar altında Petrifilm EC plakalarının kullanılması için validasyon veya değerlendirme vermiştir. Bkz. sayfa 2 ve 3.

Not
Çoğu E.coli 0157:H7 türleri olağandışıdır, > 44.5°C sıcaklıkta üremezler, glükoronidaz negatiftir, bu nedenle mavi çökelti oluşturmazlar. Bunlar E.coli olmayan koliformlar (kırmızı renkli, gazlı) olarak görülür.

Koliformlar:

Petrifilm EC plakaları, koliformları saymak için de kullanılabilir.

ISO standartlarında, koliformlar yönteme özgü belirli bazı ortamlarda çoğalan bakteriler olarak tanımlanmaktadır.

 • ISO 4832 yönteminde koliformlar koloni sayım tekniği uygulanarak sayılır, koloninin büyüklüğüne ve laktoz (VRBL) ağar
  ile VRB üzerinde asit üretimine dayanılarak saptanır. Söz konusu asit üreten koliformlar, Petrifilm EC plakalarında gaz
  içeren ya da içermeyen kırmızı koloniler (yaklaşık bir koloni çapı içinde) halinde gösterilir. Bkz. 3 no.lu daire. ISO
  4831 yönteminde ise koliformlar En Olası Sayı (MPN) yöntemi ile sayılır, çoğalma oranına ve belirli bir et suyu içinde
  laktozdan gaz üretme özelliklerine dayanılarak saptanır. Petrifilm EC plakalarında bu koliformlar gaz ile bağlantılı
  kırmızı koloniler (yaklaşık bir koloni çapı içinde) halinde gösterilir. Bkz. 4 no.lu daire.
 • AOAC INTERNATIONAL ile A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi tarafından hazırlanan Bakteriyolojik Analitik Kitabı'nda
  (BAM) koliformlar şu şekilde tanımlanmaktadır: Metabolik fermantasyon sırasında laktozdan asit ve gaz üreten gram-
  negatif çubuk bakteriler. Petrifilm EC plakasında üreyen koloniler asit üretir, bu asit jel rengini koyulaştırır. Koliform
  kolonileri çevresinde kalan gaz (yaklaşık bir koloni çapı içinde), koliformları gösterir. Bkz. 4 no.lu daire.
  3M Petrifilm E.coli ve Koliform Sayım Plakaları


Şekil 2:
Çoğalma yok E.coli sayısı = O

 • Geri planda kabarcıklar olması jelin özelliğidir, E.coli veya koliform çoğalmasının sonucu değildir. Geri plandaki gaz kabarcıkları küçük ile iğne başı kadar arasında değişir, biçimleri düzensizdir, bunlara bağlı koloniler yoktur. Bkz. l no.lu kare.


Şekil 3:
E.coli sayısı = 13
Gaz üreten koliform sayısı: 28

 • VRB ağar plakalarında olduğu gibi, Petrifilm EC plakaları için tavsiye edilen sayım alanı (toplam koloni nüfusu) 15 -150 arasıdır.
  Köpük barajında meydana gelen kolonileri saymayın, çünkü bunlar ortamın seçici etkisiyle yok olur. Bkz. l no.lu daire.
                   

Şekil 4: E.coli sayısı = 3

 • Kolonideki tüm mavi renkler (maviden kırmızı-maviye kadar), E.coli varlığını gösterir. Kolonilerin oluşturduğu mavi çökeltiyi görmek için önden aydınlatma gerekebilir.
  l no.lu daire, arkadan aydınlatma yapıldığında görülen
  kırmızı-mavi koloniyi göstermektedir.
  2 no.lu daire, aynı koloninin önden aydınlatma
  yapıldığında nasıl göründüğünü göstermektedir. Bu durumda
  mavi çökelti daha belirgin görünmektedir.
                             Şekil 5: E.coli sayısı = 20
                             Yaklaşık toplam sayı: 150
 • Petrifilm EC plakasının yuvarlak çoğalma alanı yaklaşık 20 cm2 yüzölçümündedir. 150'den fazla koloni içeren plakalarda yaklaşık sayım yapılabilir, bunun için bir veya daha fazla ka­re içindeki kolonileri sayın ve kare başına ortalama sayıyı he­saplayın. Sonra bu ortalama sayıyı 20 ile çarpın, böylece Pet­rifilm EC plakası başına yaklaşık sayı bulunur.
  Sayımı doğru yapabilmek için numuneyi tekrar sulandırmanız tavsiye edilir.
  Sayılamayacak Kadar Çok (TNTC) Plakalar Sayımı doğru yapabilmek için numuneyi tekrar sulandırmanız tavsiye edilir.


                                 6
Şekil 6: Sayı ~10
 • Sayılamayacak kadar çok koloniler bulunan Petrifilm EC plakalarında aşağıda belirtilen özelliklerinden biri veya birkaçı bulunur: Çok sayıda küçük koloni, çok sayıda gaz kabarcığı, jel renginin koyulaşarak kırmızıdan mor-maviye dönüşmesi.
                                8
Şekil 7:
Sayı - 10
 • Yüksek konsantrasyonda E.coli bulunduğu için üreme alanının rengi mor-maviye dönüşür.
                                 8
Şekil 8:
Sayı ~ 10
 • Yüksek konsantrasyonda koliformlar (E.coli değil), üreme alanının rengini koyu kırmızıya dönüştürür. E.coli bulunup bulunmadığını belirlemek için tekrar sulandırmak gerekir.

                                8
Şekil 9: Sayı ~ 10

 • Pseudomonas gibi koliform olmayan organizmalar çok sayıda varsa, Petrifilm EC Plakalarındaki jelin rengi sarıya dönüşebilir.
 • Gıda maddeleri tanecikleri düzensiz biçimlidir, gaz kabarcıkları ile bağlantılı değildir. Bkz. l no.lu daire.
 • Şekil 11'de kabarcık biçimlerinin nasıl farklı olabildiği görülmektedir. Bazen gaz koloniyi dağıtır, bu nedenle koloni kabarcığı çevreler. Bkz. l ve 2 no.lu daireler. Petrifilm EC plakasına yanlış aşılama yapılırsa veya numune içinde kalmış hava varsa, farklı biçimlerde kabarcıklar oluşabilir. Bunlar düzensiz biçimlidir, koloniler ile bağlantılı değildir. Bkz. 3 no.lu daire. Köpük barajında oluşan kolonileri saymayın, çünkü bunlar ortamın etkisi ile yokolur.
  Kabarcıklar

 • Koloni ile bağlantılı çeşitli kabarcık şekillerinin örnekleri gösterilmiştir. Bunların tümü sayılmalıdır.


3M™ Petrifilm™ E. Koli ve Koliform Sayım Plakaları'nın Depolama, Numune Hazırlama, İnokülasyon, İnkübasyon ve Yorumlama notlarını görmek için tıklayınız.